Somali Social Media waxaanu u Abuuray si fudud oo dadku isugu Dhowaan karaan,sida live stream,dukaan aad badeecadada ku gado,dadka uu isu baro meesha ay ku dhasheen,Doorshadda,hadyad iyo Deeqo laisu diro, iyo waliba Facebook leeyahay GACMO IYO QALBI FURAN